Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ :

Proje Danışmanlığı hizmetinin ulusal ve uluslararası ölçekte bir meslek olarak kabul edilir hale gelmesini sağlamış, her bir üyesinin; alanlarında, uluslar arası rakipleriyle rekabet eder seviyeye ulaştığı bir dernek olmak

MİSYONUMUZ :

Özelde iş dünyası genelde toplumun tüm kesimlerinde Proje Danışmanlığı hizmetinin önem ve saygınlığının korunması ve daha da artırılması için çalışmalar yürütmek

HEDEFİMİZ :

Proje Danışmanlığı mesleğini icra eden ülke genelindeki tüm meslektaşlarımızı derneğimiz çatısı altında toplayarak gerekli eğitim ve yeterliliğimizi kazanıp bir meslek odası haline gelmek.

STRATEJİK FAALİYETLERİMİZ :

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki standartların belirlenmesinde ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
  • Belirlenen standartlar doğrultusunda sektör çalışanları ve paydaşlarına yönelik çalıştaylar ve programlı eğitimler düzenlemek.
  • Hibe/Teşvik veren kurum ve kuruluşlarla mevzuatların belirlenmesinde paydaş olmak.
  • Meslek odası olmak amacıyla gerekli altyapı hazırlık çalışmalarında bulunmak.
  • Hizmet kalitesini güvenceye almak için Akreditasyon yetkisi elde etmek.
Başa dön tuşu